top of page

CE QUE NOS CLIENTS DISENT

Dit privacy beleid regelt de manier waarop Ciao Matchmaking (Fervore bv) informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die is verzameld van gebruikers van de ciaomatchmaking.be website. Dit privacy beleid is van toepassing op de site en alle producten en diensten die worden aangeboden door ciaomatchmaking.be.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ciao Matchmaking respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (BS 3 februari 1999). 

Persoonlijke identificatie-informatie

We kunnen op verschillende manieren persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, het contact-formulier invullen en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of bronnen die we beschikbaar maken op onze site. Gebruikers kunnen, indien van toepassing, om naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens worden gevraagd. Gebruikers kunnen onze site echter anoniem bezoeken. We zullen alleen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers verzamelen als ze dergelijke informatie vrijwillig aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat dit hen kan verhinderen deel te nemen aan bepaalde site-gerelateerde activiteiten.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie

We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over de verbindingsmiddelen van Gebruikers met onze Site omvatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

Web browser cookies

Onze site kan “cookies” gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruikers plaatst cookies op hun harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. De gebruiker kan ervoor kiezen om zijn webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Houd er in dat geval rekening mee dat sommige delen van de site dan mogelijk niet correct werken.

Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens?

ciaomatchmaking.be kan persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

– Om te reageren op verzoeken en vragen

We kunnen het e-mailadres gebruiken om gebruikersinformatie en updates te sturen met betrekking tot hun vragen, contact of andere verzoeken.

– Om periodieke e-mails te verzenden

We kunnen het e-mailadres gebruiken om gebruikersinformatie en updates met betrekking tot bedrijfsnieuws, updates, tips en informatie te sturen die uw datingervaring, enz. ten goede kunnen komen, enz. Als de gebruiker zich op enig moment wil afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, voegen we gedetailleerde afmeldingsgegevens toe instructies onderaan elke e-mail of de gebruiker kan contact met ons opnemen via onze site.

– Om betalingen te verwerken

We kunnen de informatie die gebruikers over zichzelf verstrekken bij het plaatsen van een bestelling alleen gebruiken om service te verlenen aan die bestelling. We delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover nodig om de service te verlenen.

– Om een ​​persoonlijke kwaliteitsservice te bieden

We kunnen de informatie die gebruikers over zichzelf verstrekken gebruiken om beter te begrijpen wie de gebruiker is, wie ze willen ontmoeten en hoe we hen het beste van dienst kunnen zijn. We delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover nodig om de service te verlenen.

Hoe we uw informatie beschermen

We nemen passende methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, transactie-informatie en gegevens die op onze site zijn opgeslagen. 

Uw persoonlijke informatie delen met derden

We verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers aan anderen.

 

Websites van derden

Gebruikers kunnen inhoud op onze site vinden die linken naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die naar of van onze site zijn gelinkt. Bovendien kunnen deze sites of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en services hebben mogelijk hun eigen privacy beleid en klantenservicebeleid. Browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die een link naar onze site hebben, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Wijzigingen in dit privacy beleid

ciaomatchmaking.be heeft de mogelijkheid om dit privacy beleid bij te werken. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we helpen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacy beleid periodiek te herzien en u bewust te worden van wijzigingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u dit beleid accepteert. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met dit beleid. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.
 

Ons ondernemingsnummer is 1000.673.873.


 

bottom of page